+48 (22) 609 18 10
Zgłoś swoją firmę

X

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 13 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków z Funduszu to te, których celem jest rozwój działalności gospodarczej lub uruchomienie nowej działalności przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług oraz nie generuje zysków. Pożyczka dla kobiet w kwocie od 20 000 zł do 40 000 zł może być przeznaczona na pokrycie wydatków, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą być one związane z nabyciem albo wytworzeniem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), zakupem usług (z wyłączeniem usług doradczych), zakupem wartości niematerialnych i prawnych, adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, zakupem materiałów i wyposażaniem oraz ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych. Oprocentowanie pożyczki  jest stałe i wynosi 2 proc. w stosunku rocznym.

Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat. Przy czym okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy. Okres, na który jest ona udzielana obejmuje okres realizacji przedsięwzięcia, ewentualną  karencję w spłacie oraz cały okres spłaty tej pożyczki. Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. karencja w spłacie pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką.

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. Fundusz jest uruchamiany w ośmiu województwach w każdym po sześć powiatów. Wybrane regiony charakteryzują się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem.

 

Więcej informacji:

PARP: Nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Fundusz pożyczkowy dla kobiet nowym instrumentem wsparcia

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Wsparcie finansowe i inwestycje

Fundusze pożyczkowe – wsparciem dla przedsiębiorców

Fundusze poręczeniowe ułatwiają firmom dostęp do finansowania nowych projektów

 

Źródło:www.mg.gov.pl

Data: 01.04.2015

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza że wyrażasz na to zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem